ZALETY SZACHÓW

DZIĘKI KRÓLEWSKIEJ GRZE

UCZĘ SIĘ

logicznego rozumowania
orientacji w przestrzeni
liczenia i kreatywnego myślenia
właściwej reakcji na niepowodzenia
doskonalenia pamięci i koncentracji
kształtowania tolerancji
poczucia obiektywizmu
uznawania racji innych
konsekwencji
wytrwałości w działaniu
samodoskonalenia